Aortisk stenose er en innsnevring av aortaåpningen i ventilområdet, som hindrer blodstrømmen fra venstre ventrikel. Aortisk stenose i dekompensasjonsstadiet manifesteres av svimmelhet, besvimelse, tretthet, kortpustethet, angina pectorisangrep og kvelning. I prosessen med diagnose av aorta-stenose er EKG, ekkokardiografi, røntgen, ventrikulografi, aortografi, hjertekateterisering tatt i betraktning. I aorta-stenose blir ballongvalvuloplasti og aortaklepp erstattet; Mulighetene for konservativ behandling for denne feilen er svært begrenset.

Aortisk stenose

Aorta stenose eller stenose av aorta åpningen er preget av en innsnevring av utstrømningskanalen i området av aorta semilunarventilen, noe som gjør det vanskelig å systolisk tømme av venstre ventrikkel og trykkgradienten mellom kammeret og aorta øker kraftig. Andelen aorta stenose i strukturen av andre hjertefeil utgjør 20-25%. Aortisk stenose oppdages 3-4 ganger oftere hos menn enn hos kvinner. Isolert aortastensose i kardiologi er sjelden - i 1,5-2% tilfeller; i de fleste tilfeller er denne feilen kombinert med andre valvulære defekter - mitral stenose, aorta insuffisiens, etc.

Klassifisering av aortastensose

Ved opprinnelse skiller medfødt (3-5,5%) og ervervet stenose av aorta munnen. På grunn av lokalisering av patologisk innsnevring kan aortastensose være subvalvulær (25-30%), supravalvulær (6-10%) og ventil (ca. 60%).

Alvorlighetsgraden av aorta-stenose bestemmes av gradienten av systolisk trykk mellom aorta og venstre ventrikkel, samt området av ventilåpningen. Med en mindre aortastensose i I-grad er åpningsområdet fra 1,6 til 1,2 cm² (med en hastighet på 2,5-3,5 cm2); Den systoliske trykkgradienten ligger i området 10-35 mm Hg. Art. Moderat aortastensose i II-graden er indikert når området i ventilhullet er fra 1,2 til 0,75 cm2 og trykkgradienten er 36-65 mmHg. Art. Alvorlig aortastensose i III-graden observeres når ventilåpningens område er mindre enn 0,74 cm2 og trykkgradienten øker til over 65 mm Hg. Art.

Avhengig av graden av hemodynamiske forstyrrelser, kan aortastensose forekomme i en kompensert eller dekompensert (kritisk) klinisk variant, og derfor kan fem stadier skelnes.

Fase I (full kompensasjon). Aortisk stenose kan bare oppdages av auscultatory, graden av innsnevring av aorta munnen er ubetydelig. Pasienter trenger dynamisk overvåkning av en kardiolog kirurgisk behandling er ikke angitt.

Trinn II (latent hjertesvikt). Det er klager på tretthet, kortpustethet med moderat anstrengelse, svimmelhet. Tegn på aorta-stenose er bestemt i henhold til EKG og røntgen, en trykkgradient i området 36-65 mm Hg. Art., Som tjener som indikasjon på kirurgisk korrigering av defekten.

Trinn III (relativ koronarinsuffisiens). Vanligvis økt kortpustethet, forekomsten av angina, besvimelse. Graden av systolisk trykk overstiger 65 mm Hg. Art. Kirurgisk behandling av aorta stenose på dette stadiet er mulig og nødvendig.

Trinn IV (alvorlig hjertesvikt). Forstyrret av kortpustethet i ro, nattlige angrep av hjerteastma. Kirurgisk korrigering av defekten i de fleste tilfeller er allerede utelukket; hos noen pasienter er hjertekirurgi potensielt mulig, men med mindre effekt.

V-stadium (terminal). Hjertefeil utvikler seg jevnt, kortpustethet og edematøst syndrom er uttalt. Narkotikabehandling kan bare oppnå kortsiktig forbedring; kirurgisk korreksjon av aortastensose er kontraindisert.

Årsaker til aortastensose

Ervervet aorta-stenose er oftest forårsaket av revmatiske lesjoner i ventilens cusps. I dette tilfellet deformeres ventilklaffene, spaltes sammen, blir tette og stive, hvilket fører til en innsnevring av ventilringen. Årsakene til oppnådd stenose av aorta-åpningen kan også være aorta-aterosklerose, forkalkning av aortaklappen, infeksiv endokarditt, Pagets sykdom, systemisk lupus erythematosus, reumatoid artritt og nyresvikt i sluttstadiet.

Medfødt aorta stenose oppstår med medfødt innsnevring av aorta eller utviklingsavvik, bicuspid aorta ventilen. Medfødt aorta-ventilsykdom oppstår vanligvis før alderen 30 år; oppkjøpt - i senere alder (vanligvis etter 60 år). Fremskynde dannelsen av aorta-stenose, røyking, hyperkolesterolemi, arteriell hypertensjon.

Hemodynamiske lidelser i aortastensose

Ved aortastensose utvikles brutto intrakardielle og deretter generelle hemodynamiske lidelser. Dette skyldes vanskeligheten med å tømme kaviteten til venstre ventrikel, på grunn av hvilken det er en signifikant økning i systolisk trykkgradient mellom venstre ventrikel og aorta, som kan nå fra 20 til 100 mm mm eller mer. Art.

Funksjonen til venstre ventrikel under forhold med økt belastning er ledsaget av hypertrofi, hvis grad avhenger av alvorlighetsgraden av innsnevringen av aortaåpningen og levetiden til defekten. Kompenserende hypertrofi sørger for langvarig bevaring av normal hjerteutgang, noe som hindrer utviklingen av hjertesvikt.

Imidlertid oppstår et brudd på koronar perfusjon tidlig nok i forbindelse med aorta-stenose, i forbindelse med en økning i endet diastolisk trykk i venstre ventrikel og komprimering av subendokardiale kar med det hypertrophied myokardium. Det er derfor hos pasienter med aorta-stenose tegn på koronarinsuffisiens lenge før utbruddet av kardial dekompensasjon.

Etterhvert som kontraktiliteten til den hypertrophied venstre ventrikkelen minker, reduseres størrelsen på slagvolumet og ejektjonsfraksjonen, som er ledsaget av myogen venstre ventrikulær dilatasjon, økt sluttdiastolisk trykk og utvikling av systolisk dysfunksjon i venstre ventrikkel. På denne bakgrunn øker trykket i det venstre atrium og lungesirkulasjonen, det vil si at arteriell lungehypertensjon utvikler seg. Samtidig kan det kliniske bildet av aorta-stenose forverres av relativ mangel på mitralventilen ("mitralisering" av aorta-defekt). Høyt trykk i pulmonal arteriesystemet fører naturlig til kompenserende hypertrofi i høyre ventrikel, og deretter til total hjertesvikt.

Symptomer på aortastensose

På scenen av komplett kompensasjon av aorta-stenose, føler pasienter ikke merkbar ubehag i lang tid. De første manifestasjonene er forbundet med en innsnevring av aortas munn til omtrent 50% av dens lumen og er preget av kortpustethet under fysisk anstrengelse, tretthet, muskel svakhet, følelse av hjertebank.

På stadium av koronarinsuffisiens, svimmelhet, besvimelse med rask endring i kroppsposisjon, angina pectorisangrep, paroksysmal (natt) kortpustethet, i alvorlige tilfeller - angrep av hjerteastma og lungeødem. Prognostisk ugunstig kombinasjon av angina med synkopale tilstander, og spesielt - tiltredelse av hjerteastma.

Med utviklingen av høyre ventrikulær insuffisiens, ødem, er en følelse av tyngde i riktig hypokondrium notert. Plutselig hjertedød i aortastensose forekommer i 5-10% av tilfellene, hovedsakelig hos eldre med alvorlig innsnevring av ventilåpningen. Komplikasjoner av aorta-stenose kan være infektiv endokarditt, iskemiske hjernesirkulasjonsforstyrrelser, arytmier, AV-blokkering, myokardinfarkt, gastrointestinal blødning fra nedre fordøyelseskanal.

Diagnose av aortastensose

Utseendet til en pasient med aorta-stenose er preget av hudens blekhet ("aortic pallor"), på grunn av en tendens til perifere vasokonstriktorreaksjoner; i avanserte stadier kan akrocyanose forekomme. Perifert ødem er påvist i alvorlig aortastensose. Når perkusjon bestemmes av utvidelsen av hjerteets grenser til venstre og nedover; palpasjon er det en forskyvning av apical impuls, systolisk tremor i jugular fossa.

Auskultative tegn på aorta-stenose er brutto systolisk murmur over aorta og over mitralventilen, mykning av I- og II-toner på aorta. Disse endringene registreres også under fonokardiografi. I følge EKG er tegn på venstre ventrikulær hypertrofi, arytmier og noen ganger blokkeringer bestemt.

I dekompensasjonsperioden på røntgenbilder blir utvidelsen av venstre ventrikulærskygge avslørt i form av forlengelse av buen til venstre kontur i hjertet, den karakteristiske aorta-konfigurasjonen av hjertet, poststenotisk dilatasjon av aorta, tegn på pulmonal hypertensjon. På ekkokardiografi bestemmes av fortykkelsen av aortaklaffventilene, og begrenser amplituden av ventilbladets bevegelse i systole, hypertrofi av veggene i venstre ventrikkel.

For å måle trykkgradienten mellom venstre ventrikel og aorta, blir hjertehulene probet, noe som gjør at du kan indirekte dømme graden av aortastensose. Ventrikulografi er nødvendig for å oppdage samtidig myral insuffisiens. Aortografi og koronar angiografi brukes til differensial diagnose av aorta stenose med aneurisme av den stigende aorta og kranspulsårene.

Behandling av aorta stenose

Alle pasienter, inkl. med asymptomatisk, fullt kompensert aortastensose, bør monitoreres nøye av en kardiolog. De anbefales å ha en ekkokardiografi hver 6-12 måneder. For å forhindre infeksiv endokarditt krever dette kontingentet av pasienter forebyggende antibiotika før tannbehandling (kariesbehandling, tannutvinning, etc.) og andre invasive prosedyrer. Graviditetsbehandling hos kvinner med aortastensose krever nøye overvåkning av hemodynamiske parametere. En indikasjon på opphør av graviditet er en alvorlig grad av aorta-stenose eller økning i tegn på hjertesvikt.

Drogbehandling for aortastensose er rettet mot å eliminere arytmier, forebygge koronararteriesykdom, normalisere blodtrykket, redusere utviklingen av hjertesvikt.

Radikal kirurgisk korrigering av aortastensose er vist ved de første kliniske manifestasjonene av defekten - utseendet av kortpustethet, angina smerte, synkopale forhold. Til dette formål kan ballongvalvuloplasti brukes - endovaskulær ballongdynatasjon av aortastensose. Denne prosedyren er imidlertid ofte ineffektiv og ledsages av etterfølgende gjentakende stenose. For ikke-grove endringer i aorta-ventilerne (oftest hos barn med medfødte feil), benyttes åpen kirurgisk aortaklaffreparasjon (valvuloplasti). I pediatrisk hjerteoperasjon blir Rosss operasjon ofte utført, med transplantasjon av en lungeventil til aortaposisjonen.

Med hensiktsmessige indikasjoner gripes plastik nadklapannogo eller subvalvular aorta stenose. Den viktigste metoden for behandling av aorta stenose i dag er prostetisk aortaklaff, hvor den berørte ventilen er helt fjernet og erstattet med en mekanisk analog eller xenogen bioprostese. Pasienter med en kunstig ventil krever livslang inntak av antikoagulantia. I de senere år har perkutan aortaklaff erstatning blitt praktisert.

Prognose og forebygging av aorta stenose

Aortisk stenose kan være asymptomatisk i mange år. Utseendet til kliniske symptomer øker risikoen for komplikasjoner og dødelighet betydelig.

De viktigste, prognostisk signifikante symptomene er angina, besvimelse, venstre ventrikulær svikt - i dette tilfellet er gjennomsnittlig forventet levetid ikke over 2-5 år. Med rettidig kirurgisk behandling av aorta-stenose er 5-års overlevelse ca 85%, 10 år - ca 70%.

Tiltak for forebygging av aortastensose reduseres til forebygging av revmatisme, aterosklerose, infeksiøs endokarditt og andre bidragende faktorer. Pasienter med aortastensose er underlagt klinisk undersøkelse og observasjon av kardiolog og reumatolog.

Aortisk ventil stenose: hvordan og hvorfor det oppstår, symptomer, hvordan å behandle

Fra denne artikkelen vil du lære: Hva er aorta stenose, hva er mekanismene i utviklingen og årsakene til utseendet sitt. Symptomer og behandling av sykdommen.

Aortisk stenose er en patologisk innsnevring av et stort koronarfartøy, gjennom hvilket blod fra venstre ventrikel kommer inn i vaskulærsystemet (den store sirkulasjon).

Hva skjer i patologi? Av ulike grunner (medfødte misdannelser, reumatisme, forkalkning), smelter lumen av aorta ved utgangen av ventrikkelen (i ventilområdet) og gjør det vanskelig for blod å strømme inn i vaskulærsystemet. Som følge av dette øker trykket i kammeret i ventrikkelen, volumet av blodutkastning reduseres, og over tid forekommer ulike tegn på utilstrekkelig blodtilførsel til organene (rask tretthet, svakhet).

Sykdommen har vært helt asymptomatisk i lang tid (tiår) og manifesterer seg bare etter en innsnevring av fartøyets lumen med mer enn 50%. Utseendet til tegn på hjertesvikt, angina pectoris (en type kransytesykdom) og svimmelhet forverrer verre pasientens prognose (forventet levetid reduseres til 2 år).

Patologi er farlig på grunn av dens komplikasjoner - langsiktig progressiv stenose fører til en irreversibel økning i kammeret (dilatasjon) i venstre ventrikel. Pasienter med alvorlige symptomer (etter en innsnevring av karet lumen med mer enn 50%) utvikler kardial astma, lungeødem, akutt myokardinfarkt, plutselig hjertedød uten åpenbare tegn på stenose (18%), sjelden ventrikulær fibrillering, tilsvarende hjertestans.

Å helbrede aorta stenose er helt umulig. Kirurgiske behandlingsmetoder (ventilproteser, utvidelse av lumen ved ballongdynatasjon) indikeres etter at de første tegnene på aorta-sammentrekning opptrer (kortpustethet med moderat anstrengelse, svimmelhet). I de fleste tilfeller er det mulig å forbedre prognosen betydelig (mer enn 10 år for 70% av de opererte). Klinisk observasjon utføres i alle stadier gjennom hele livet.

Klikk på bildet for å forstørre

Kardiologen behandler pasienter med aortastensose, hjertekirurger utfører kirurgisk korreksjon.

Essensen av aorta stenose

Den svake forbindelsen til den store sirkulasjonen (blod fra venstre ventrikel gjennom aorta går inn i alle organer) er en tricuspid aortaklaff ved munnen av fartøyet. Å avsløre, passerer det porsjoner av blod inn i vaskulærsystemet, som ventrikkelen presser ut under sammentrekning og lukking forhindrer dem i å bevege seg tilbake. Det er på dette stedet at karakteristiske endringer i vaskulære vegger vises.

I patologi gjennomgår blad og aorta vev ulike endringer. Disse kan være arr, adhesjoner, bindinger av bindevev, kalsiumsaltavsetninger (herding), aterosklerotiske plakk, medfødte misdannelser av ventilen.

På grunn av slike endringer:

 • fartøyets lumen smelter gradvis;
 • Ventilveggene blir uelastiske, tette;
 • utilstrekkelig åpnet og lukket
 • blodtrykket i ventrikkelen øker, forårsaker hypertrofi (fortykning av muskellaget) og dilatasjon (volumøkning).

Som et resultat utvikler en mangel på blodtilførsel til alle organer og vev.

Aortisk stenose kan være:

 1. Overventil (fra 6 til 10%).
 2. Subvalvular (fra 20 til 30%).
 3. Ventil (fra 60%).

Alle tre former kan være medfødt, oppkjøpt - eneste ventil. Og siden ventilformen er mer vanlig, betyr det normalt at denne sykdomsformen snakker om aortastensose.

Patologi er svært sjelden (i 2%) som uavhengig, kombinert med andre misdannelser (mitralventil) og sykdommer i hjerte-karsystemet (koronar hjertesykdom).

Aortisk hjertesykdom: årsaker, symptomer, behandling

Aorta hjertefeil er patologi forårsaket av et brudd på strukturen eller funksjonen av mitralventilen. De manifesterer seg som aorta (mitral) insuffisiens (delvis lukking av aorta ved mitralventilen), stenose (innsnevring av aorta munn) og en kombinasjon av stenose og insuffisiens (kombinert - kombinasjoner av delvis lukning av ventilbladene og innsnevring av aortaåpningen).

Slike patologier kan identifiseres på livets første dag eller kan utvikle seg senere under påvirkning av andre sykdommer. De kan føre til forstyrrelser i funksjonen til andre kroppssystemer og hemodynamiske forstyrrelser.

Aortisk defekt i form av insuffisiens av hjertets hovedarterie

Patologi er delvis lukking av ventilbladene. Som et resultat vender en del av blodet tilbake til venstre ventrikel, noe som utfordrer strekk og ytterligere slitasje. Brudd på hemodynamikk fører til stagnasjon av blod i lungene.

Årsakene til denne typen aorta hjertesykdom

Patologi er medfødt og ervervet. Med medfødt er det fraværet av en av ventiler eller dystrofi av seg selv, forskjellige størrelser av ventiler, åpninger i en av dem. Sykdommen kan ikke påvises tidlig i barndommen, men i fremtiden vil det definitivt vise seg.

Ervervet aortainsuffisiens kan utløses av smittsomme sykdommer (lungebetennelse, angina, sepsis, syfilis). Mikrober påvirker ganske ofte endokardiet. Dette fører til vekst av bindevev, deformasjon og ufullstendig lukking av ventiler.

I tillegg kan autoimmune sykdommer (revmatisme, lupus erythematosus) være en provokerende faktor. Patologier av denne typen fremkaller veksten av bindevev, noe som fører til konsekvensene beskrevet ovenfor.

Noen ganger oppstår aortisk insuffisiens på grunn av hypertensjon, aterosklerotiske forandringer i aorta, ventilkalsifisering, hjerteinfarkt, utvidelse av aorta rot (aldersrelaterte endringer). Disse årsakene kan føre til brudd på ventiler, som er ledsaget av en rask forverring av helsen.

Symptomer og behandling av aorta hjertesykdom (svikt)

Noen ganger oppstår ikke sykdommer i flere tiår, men når kompensasjonsevnen til et organ forverres, oppstår følgende forhold:

 1. Svimmelhet når du endrer kroppsstilling;
 2. Følelsen av hjerteslag;
 3. Bankende hodepine;
 4. Følelse av pulsering i store fartøyer;
 5. Smerter i hjertet;
 6. tretthet,
 7. Kortpustethet med minimal anstrengelse;
 8. tinnitus;
 9. Ben hevelse;
 10. Stupefaction, besvimelse;
 11. Vekten i riktig hypokondrium.

Legen under undersøkelsen bestemmer hudens blekk, takykardi, forskjellen mellom trykk, pulsering av tungen og mandlene, hjertebukk, støy under ventrikulær sammentrekning, økning i hjertestørrelsen.

For å bekrefte diagnosen er det tildelt flere studier, som inkluderer: EKG, fonokardiografi, ekkokardiografi, Doppler, røntgenstråler.

Første og andre fasen av svikt krever ikke spesifikk terapeutisk / kardiologisk behandling. Det er nødvendig å regelmessig utføre ultralyd og EKG, endre livsstil. Den tredje og fjerde fasen av sykdommen krever medisinsk behandling. Medisinering som kalsiumantagonister, diuretika, vasodilatatorer, beta-blokkere, hjerteglykosider er foreskrevet.

Kirurgisk inngrep brukes til medfødte abnormiteter når pasienten når 30 år eller ved kraftig forverring. Med oppkjøpt sykdom avhenger operasjonstiden av graden av patologiske forandringer. Indikasjonen for operasjon er en signifikant forverring i venstre ventrikulær funksjon, en økning på mer enn 6 cm, en forverring av helsen og en returpåfylling på 25% av blodet, en avkastning på mer enn 50%.

 • intra-aorta ballong motpulsering - utføres med en liten deformasjon av ventiler, tilbakeløp i blod er ikke mer enn 30%;
 • ventil implantasjon - med betydelige endringer, kaster opptil 60% av blod, metall og silikon kunstige ventiler brukes.

Mitral stenose

Patologi er ledsaget av en innsnevring av munnen av lumen i aorta, noe som fører til ufullstendig blodflod fra ventrikkelen. Som et resultat øker hjertet i størrelse, det øker blodtrykket, en person lider av svimmelhet og hjertesvikt.

Årsaker til aortastensose

Patologi, som den forrige, er medfødt og ervervet.

Den første er ledsaget av tilstedeværelsen av en muskelfiberpute over aortaklappen; Tilstedeværelsen av bare en eller to vinger; Tilstedeværelsen av en membran under ventilen med et hull.

Denne sykdomsformen kan ikke manifestere seg i tidlig barndom, men blir senere mer uttalt.

Ervervet stenose forekommer i smittsomme sykdommer som fører til endokarditt, autoimmune patologier og aldersrelaterte endringer.

Det vil si at årsakene er nesten identiske, som i tilfelle av aortainsuffisiens.

Symptomer på aortastensose

Sykdommen er preget av et asymptomatisk kurs i de tidlige stadier.

Når gapet mellom ventilen og aorta blir større, har personen følgende symptomer:

 1. Følelse av tyngde i brystet;
 2. Kortpustethet ligger og etter anstrengelse;
 3. Smerter i hjertet;
 4. Svakhet, svimmelhet, besvimelse
 5. Tretthet, natt hoste;
 6. Ben hevelse;
 7. Pallor av huden;
 8. bradykardi;
 9. Svak puls;
 10. Støyturbulens av blodstrømmen i aortaklappen;
 11. Den fuzzy lyden av en ventil lukker.

Diagnostiseringsprosessen inkluderer EKG-, røntgen-, Doppler-, transthoracic- og transesophageal ekkokardiografi og, om nødvendig, hjertekateterisering.

I de innledende stadier av behandling er utnevnelsen av legemidler som bidrar til å forbedre oksygenstrømmen til myokardiet, normaliserende rytme og trykk. Komplekset av terapi, som regel, inkluderer antiangial, vanndrivende og antibiotika.

Hvis kortpustethet og svakhet øker, indikeres kirurgisk inngrep. Kirurgi er nødvendig for moderat til alvorlig stenose. En kontraindikasjon for implementeringen er tilstedeværelsen av en rekke komorbiditeter og pasientens alder over 70 år.

Hos barn blir aorta ballongvalvuloplasti oftest utført. Denne operasjonen er minimalt invasiv. Det utføres også opp til 25 år, og i nærvær av kontraindikasjoner for ventilutskifting hos eldre pasienter. Ulempen med denne metoden er muligheten for re-innsnevring av aorta lumen. Som med aorta-insuffisiens er ventilimplantasjon mulig med stenose.

Kombinert (kombinert) aorta hjertesykdom

Denne patologien er en lesjon av begge ventiler - mitral og aorta. Det manifesteres av stenose av den ene og fiaskoen i den andre, eller dobbelt stenose. Mitral-aorta hjertesykdom manifesteres av cyanose, hjertebank, kortpustethet, rytmeavbrudd, angiotisk smerte, hemoptyse. Diagnose innebærer EKG, ekkokardiografi, radiografi. Kan søke kirurgisk behandling - ventilproteser, ventilbevarende korreksjon, kommissurotomi.

Kombinert aorta hjertesykdom: årsaker og symptomer

Nesten alltid har sykdommen en revmatisk etiologi forbundet med myokarditt eller endokarditt. Noen ganger oppstår det etter septisk endokarditt eller aterosklerose.

En defekt med en overvekt av mitralstenose er ledsaget av takykardi, arytmi, kortpustethet, hemoptysis (trangbelastning), pulmonal hypertensjon.

Med forekomsten av aorta-stenose lider pasienten av økt tretthet, muskel svakhet, hjertebank, angina pectoris og hjerteastma.

Med forekomsten av aorta insuffisiens, oppstår svimmelhet, hodepine, midlertidige synsforstyrrelser, besvimelse, hypotensjon. Med dominans av mitral insuffisiens oppstår kortpustethet, hjertebank, atrieflimmer, anginal smerte, akrocyanose, hoste og hemoptysis.

Konservativ terapi inkluderer hjerteglykosider, antiarytmiske stoffer, antikoagulanter, diuretika, kalsiumantagonister, perifere vasodilatorer, oksygenbehandling, treningsbehandling. Om nødvendig utføres en operasjon, hvis variant avhenger av de hemodynamiske parametrene og graden av begrensning av ventilmobilitet.

Vær sunn og ikke neglisjer anbefalingene fra eksperter!

Hva er mitral og aorta stenose av hjerteskjermer, dens behandling

Hjertefeil er vedvarende patologiske endringer i strukturen, noe som fører til forstyrrelse av organets normale funksjon. Tricuspid, mitral og aorta ventiler kan påvirkes. Av patologienes natur er mangler delt inn i mangel, stenose og en kombinasjon av disse forholdene. Stenose kalles innsnevring av atrioventrikulær åpning, noe som fører til forverring av hemodynamikk og nedsatt blodsirkulasjon.

Specificitet av stenose

Stenose er innsnevring av lumen i en hvilken som helst abdominal anatomisk struktur. Med hensyn til kardiovaskulærsystemet er innsnevringen av aorta og mitralventiler hyppige konsekvenser av revmatisk feber. Sykdommer fører til utvikling av hjertesvikt, arytmier, plutselig død.

Mitralventil

Mitral stenose er navnet som preger innsnevringen av venstre atrioventrikulær åpning. Patologi er medfødt og ervervet. Isolert innsnevring oppstår i 0,8% av befolkningen. Hvis stenose kombineres med mitralventilinsuffisiens, kalles patologien kombinert. Med samtidig skade på andre ventiler (aorta, tricuspid) - kombinert. Sykdommen er vanlig hos kvinner i alderen 45-60 år.

Aortaklaff

Aortisk stenose er en hjertesykdom preget av innsnevring av semilunarventilen. Dette fører til at venstre ventrikel ikke er fullt tømt. Dermed øker en konsentrasjonsgradient mellom aorta og ventrikkel. Blant hjertesykdommer er denne patologien 25%.

Konstruksjon av hjerteventilen

Ifølge den etiologiske faktoren er aortastenos også oppnådd. Alvorlighetsgraden av sykdommen bestemmes av gradienten av systolisk trykk. Dette er mulig med ytterligere forskningsmetoder - ekkokardiografi, hjertesynkronisering. Avhengig av graden av utvikling går sykdommen gjennom 2 faser - kompensasjon og dekompensering. I løpet av andre stadier vises de første kliniske symptomene.

Årsakene til patologien

Stenose av munnen av aorta og mitralventilen kjøpte ofte tilstander enn medfødt. Årsaker til oppkjøpt patologi:

 • alderskalsifisering;
 • akutt revmatisk feber;
 • kronisk nyresykdom;
 • karcinoid syndrom;
 • diabetes mellitus;
 • Paget's sykdom;
 • systemisk lupus erythematosus.

Aldersrelatert forkalkning er et tegn på aldring av hjertet. Det er preget av den patologiske avsetningen av kalsiumsalter i bukstrukturer, på ventiler, akkorder. Leder til dannelsen av hjertefeil. En lignende mekanisme for utvikling av stenose i Pagets sykdom.

Revmatisk feber er en sykdom i bindevevet, som skyldes hemolytisk streptokokker gruppe B. Som regel, etter en ufullstendig behandlet sår hals eller skarlagensfeber, oppstår komplikasjoner i form av skader på ledd og hjerte, som kalles revmatisk feber.

Ventiler, myokard er skadet, noe som ytterligere fører til forverring av hjertet. Tidlig behandling av inflammatoriske og smittsomme sykdommer, vaksinasjon mot streptokokker vil redusere risikoen for slike forhold.

Konseptet av revmatisk feber

40-60% av personer med kronisk nyresykdom, det er patologier av kardiovaskulærsystemet. Normal metabolisme er forstyrret, noe som fører til forverring av hjertet.

Carcinoid syndrom forekommer i svulst sykdommer i celler i APUD systemet. Det er preget av fibrøse forekomster i høyre halvdel av hjertet, en innsnevring av lungene i bronkiene, hetespyler, magesmerter og diaré.

Diabetes mellitus er en endokrin sykdom som påvirker bukspyttkjertelen. Komplikasjoner av sykdommen utvikles i form av patologi i blodårene, nervesystemet, netthinnen og nyrene. Normale metabolske prosesser forstyrres, noe som provoserer utviklingen av sykdommen.

Symptomer på brudd

I de første stadiene av sykdomsutviklingen er det ingen klager.

De første symptomene oppstår når pulmonal hypertensjon oppstår:

 • kortpustethet;
 • unproductive hoste;
 • følelse av hjerteslag;
 • økt tretthet;
 • hemoptysis episoder;
 • angrep av hjerteastma.

Med utviklingen av sykdommen er preget av utvikling av smerte og alvorlighetsgrad i riktig hypokondrium. For å lindre tilstanden, tar pasientene tvunget stilling med en økt øvre del av kroppen. Det er hevelse i beina, en forstørret lever, en rødme med en blåaktig tint - mitral ansikt.

De første symptomene på stenose vises i tilfeller hvor kroppen ikke kan kompensere for brudd på hemodynamikk. Derfor er rettidig diagnose viktig, da det forbedrer den videre prognosen.

Det kliniske bildet av aortastensose manifesterer seg i de tilfellene hvor aortaåpningen smalter med 50% eller mer.

 • svimmelhet;
 • kortvarig bevissthetstap
 • hjertesmerter som stenokardi;
 • blek hud.

I de tidlige stadier blir patologi sjelden oppdaget, siden de er på kompensasjonsstadiet, det vil si at kroppen sliter med nedsatt funksjon i seg selv.

diagnostikk

Diagnose av sykdommen ligger i samlingen av anamnese, generell undersøkelse og instrumentelle studier. Når man intervjuer en pasient, bestemmer de utbruddet av symptomene, deres utvikling og tilstedeværelsen av samtidige sykdommer.

Auskultasjon med mitralminskning: diastolisk murmur, hvor intensiteten vokser på inspirasjon i stillingen på venstre side. Også hørt klappetone jeg på toppen og aksenten av tone II over lungearterien.

Manifestasjoner av patologi på røntgenstrålen

Ved aortastensose høres en grov diastolisk murmur over aorta som utstråler til nakkekarene og hjertepunktet. I tilfelle ventiler til ventilen ikke lukkes helt, høres en mild diastolisk murmur samtidig i III-IV intercostal plass til venstre nær brystbenet.

For å gjøre en korrekt diagnose, benyttes ytterligere forskningsmetoder:

 • EKG;
 • Røntgendiagnostikk;
 • ekkokardiografi;
 • hjerte kateterisering.

Sammentrekningen av mitralåpningen er preget av slike EKG-indikatorer: en økning og utvidelse av P-bølgen, dystrofiske forandringer i myokardiet. Røntgendata indikerer en utvidelse av skyggen av lungens rot og høyre side av hjertet, overbelastning i lungene.

Ekkokardiografiske tegn: enkelriktet bevegelse av mitralventil-cusps, reduksjon i dynamiske parametere, bestemmelse av endringer i subvalvulære strukturer, økning i hulrom i venstre atrium. Hjertekateterisering bidrar til å bestemme graden av pulmonal hypertensjon, trykkgradienten.

Når aortaåpningen er innsnevret, blir tegn på venstre ventrikulær hypertrofi og tegn på koronarinsuffisiens visualisert på EKG. Videre en diffus myokardiell lesjon og blokkering av venstre bunte av Hans.

Ved hjelp av fonokardiografi registreres systolisk rhomboid-lyd. På det radiologiske bildet viste utvidelse av hjertet til venstre og forlengelse av buen i venstre ventrikel med en avrundet spiss. Ved bruk av kateterisering vurderes alvorlighetsgraden av sykdommen og graden av kompensasjon av defekten.

behandling

Behandling av stenose er kompleks, det inkluderer ikke bare medisinering, men også livsstilsendringer. I avanserte tilfeller er kirurgi indikert.

Narkotika terapi

Siden patologien er organisk, kan ikke legemidler påvirke tilstanden til den trange ventilen. Legemidler er foreskrevet for å forebygge smittsom myokarditt, redusere hjertesvikt og behandle rytmeforstyrrelser.

De vanligste foreskrevne er:

 • antibakterielle stoffer - Benzylpenicillin, Tienam;
 • antiarytmisk - Amiodaron, Sotalol;
 • hjerte glykosider - Strofantin, Korglikon.

Ikke ignorere medikamentterapi, fordi den er utformet for å forhindre farlige komplikasjoner. Narkotika tas kun etter utnevnelse av lege. Det er forbudt å bruke stoffer selv, fordi slike tiltak fører til ubehagelige konsekvenser.

Kirurgiske metoder

Kirurgiske operasjoner med hensyn til plastikk av stenose er delt inn i 2 grupper: lukket og åpen. Den lukkede metoden er vist i tilfeller der det ikke er fibrose og kalsinater på ventilen. Essensen av intervensjonen ligger i separasjonen av de akselererte ventiler og deres fiksering.

En åpen operasjon utføres under betingelser for kunstig blodsirkulasjon. Bunnlinjen er å erstatte den kalsinerte ventilen til en av protesmodellene: med kulventil, skiveventil eller biologisk ventil.

Livsstil Anbefalinger

I den postoperative perioden blir pasienter vist livslang administrasjon av antikoagulantia. Siden tilstedeværelsen av et fremmed stoff i hjertet øker risikoen for tromboembolisme.

I tillegg vurderes fysisk aktivitet. Personer som har hjertesykdom, er kontraindisert overdreven belastning. Du bør også unngå stressede situasjoner og nervøs overbelastning.

Mulige komplikasjoner og spådommer

Med en rettidig diagnose og tilstrekkelig behandling er prognosen for utvinning og liv gunstig. Med hensyn til ytelse - er hardt fysisk arbeid kontraindisert for pasienter.

Stenose er komplisert av utviklingen av hjertesvikt, som oppstår med angrep av hjerteastma. Det er også risiko for plutselig hjertedød på grunn av en rytmeforstyrrelse eller hjerteinfarkt.

Hjertefeil er alvorlige sykdommer som krever alvorlig behandling. I begynnelsen manifesterer ikke utviklingen av sykdommen seg (kompensasjonsstadiet), noe som kompliserer diagnosen. Ved første tegn på funksjonsfeil i hjertet, henvis til en kardiolog.

I intet tilfelle kan ikke engasjere seg i selvdiagnose og selvbehandling, fordi disse handlingene kan skade. Det er viktig å følge legenes anbefalinger og følge instruksjonene. Bare en slik tilnærming til terapi vil føre til utvinning.

Aortisk stenose i hjertet: årsaker, symptomer og behandling

Aortisk stenose er en patologisk tilstand som består i innsnevring av det største arterielle karet som kommer fra hjertet. En slik innsnevring observeres i området av ventilen som separerer aorta fra hjertet. Utfallet av dette fenomenet er et brudd på normal blodbevegelse.

Sykdommen kan oppstå isolert, men utvikler seg ganske ofte i sammenheng med andre nosologier, for eksempel mitral-aorta-stenose, som bare forverrer den allerede ugunstige prognosen.

Aortisk hjertesykdom med en overvekt av stenose hos menn og gutter

Aortisk hjertesykdom med en overvekt av stenose står for en fjerdedel av alle hjertesvikt. Av ukjente grunner lider den mannlige halvdelen av denne patologien tre ganger oftere. Med økende alder øker prosentandelen av pasientene med den beskrevne sykdommen også.

Aortisk stenose hos barn observeres hos hver 4 babyer av tusen, som også påvirker gutter oftere. Sykdommen kan manifestere seg allerede i de første dagene etter fødselen, forutsatt at åpningen av aorta-munnen er mindre enn en halv centimeter. Imidlertid utvikler symptomene langsomt, over flere tiår.

Årsaker til medfødt aortastensose

Snakker om årsakene til aortastensose, er det nødvendig å forstå at denne sykdommen er kjent i flere varianter. I forhold til utviklingen av hver av dem vil de bli deres skyldige. Med andre ord, i dette tilfellet er det et forhold mellom årsaken og arten. Derfor bør de provokerende faktorene til sykdommen som er beskrevet, betraktes i forbindelse med klassifiseringen av sykdommen.

Med tanke på et slikt kriterium som sykdommens opprinnelse skiller eksperter to typer patologi under vurdering.

Den første av disse er medfødt aortastensose. Hyppigheten av forekomsten er relativt liten og varierer fra 3 til 5,5% av alle tilfeller. Hva kan man ikke si om den andre typen sykdommen, som står for alle andre episoder - ervervet aortastensose. Navnet på begge alternativene snakker for seg selv: med en person er den født, en annen kjøper etter fødselen. Årsakene til utviklingen vil variere tilsvarende.

Spesielt omfatter de patologiske tilstandene som medfødt medfødt aortastenosose sykdommer som ble dannet i den første tredjedel av svangerskapet. Det kan være et arr dannet under aortaklappen, eller en fibrøs film som vises over den. Men oftest er disse anomalier av ventilen selv, for eksempel når den tildeles eller til og med en klaff i stedet for tre.

Manifestasjoner av slike endringer kan oppstå umiddelbart etter fødselen. Imidlertid er det mest sannsynlige faktum en gradvis forverring av blodsirkulasjonen med symptomer på symptomstart på ca. 30 år.

Ervervet degenerativ aorta stenose

Ervervet aortastensose er resultatet av en systemisk, smittsom eller metabolisk sykdom.

For eksempel kan de metabolske sykdommene som kan forårsake den aktuelle patologen inkludere den beryktede diabetes mellitus, samt kronisk nyresykdom og aterosklerose. Disse forholdene forårsaker endringer i muskellaget og sedimentasjonen av kalsium i aorta-munnen, på grunn av hvilken veggene til sistnevnte tykker og mister sin elastisitet. Flappene i dette tilfellet påvirkes litt, og selve aorta er formet som en timeglass. Denne utviklingen skjer hos eldre og blir ofte referert til som degenerativ aorta-stenose.

Fra smittsomme sykdommer, som til slutt fører til stenosen under vurdering, er det mulig å skille mellom benlidelser i form av osteittdeformering og infeksiøs endokarditt.

Mikroorganismer, som sprer seg gjennom kroppen, blir avsatt i hjertekamrene, og multipliserer formkolonier der. Senere blir bindevevsdekselet dannet. På ventilflikene forekommer således vekst. På grunn av dette er dørene selv tykk og kan til og med vokse sammen.

Utviklingen av revmatisk aortastensose

Under påvirkning av systemiske sykdommer som krenker immunforsvaret, oppstår utviklingen av såkalt reumatisk aortastensose.

Spesielt med revmatisme eller lupus erythematosus, opptrer bindevevstillväxtene ved krysset mellom aorta og hjerte. Lumen av fartøyet på grunn av dette smalker, er det vanskelig for blod å strømme fra ventrikkelen inn i den. Deretter oppstår kalsiumavsetning, noe som fører til enda større sammentrekning og tap av ventilelasticitet.

Uavhengig av årsakene som førte til patologien under vurdering, er resultatet alltid identisk: På grunn av den forstyrrede blodstrømmen begynner alle organene å mangle næringsstoffer. Dette medfører dannelse av symptomer som medfører aortastensose.

Skjemaer av aortastensose

Å klassifisere den beskrevne patologiske tilstanden kan være av ulike grunner.

Typer av sykdom etter opprinnelse er allerede nevnt ovenfor. I tillegg til dem er det mulig å skille sykdomsformene, bestemt på grunnlag av lokalisering av aortainnsnevring. Av disse grunnene er stenosen delt inn i ventil (den hyppigste), samt under- (medium forekomst), ventilventil (den sjeldne).

På den annen side kan sykdommen klassifiseres etter alvorlighetsgraden. Basert på dette skiller legene tre grader av aorta-stenose, som hver er preget av dens nivå av utvikling av anomalier i ventilapparatet.

Tilknytningen av sykdommen som vurderes til en eller annen av grader, avhenger av alvorligheten av de to hovedtrekkene, hvorav den ene er trykkforskjellen mellom aorta og hjerteventrikelen, den andre er ventilåpningsområdet.

Samtidig er det følgende forhold: klinikken uttrykkes lysere, og terapien er mer komplisert, jo større innsnevring av aorta finner sted.

Mild (1) grad av aortastensose

Aortisk stenose i 1. grad er i hovedsak den minste blant alle mulige varianter av løpet av en gitt patologisk tilstand og har absolutt det gunstigste resultatet.

Denne typen sykdom kan diskuteres når trykkgradienten ikke overstiger 10-35 mm Hg. Art., Og hullets område, er aortaklappen fra 1,6 til 1,2 cm& # 178; (vurderer at normalverdien er 2,5-3,5 cm& # 178;).

Enkelt sagt er det mild aortastensose, hovedsakelig uten tilstedeværelse av kliniske manifestasjoner. Med denne graden er pasienten ikke merket selv ulempe.

Alt dette forklarer at slike tilfeller nesten alltid oppdages ved en tilfeldighet. Å oppdage sykdommen av denne typen er bare mulig med forsiktig auskultasjon av hjertet, noe som gjør det mulig å fikse tilstedeværelsen av bestemte lyder.

Ingen spesifikk terapi er vanligvis nødvendig i denne situasjonen. Hvis legen foreskriver visse legemidler, er det bare for profylaktiske grunner eller for behandling av sykdommen som forårsaket stenosen.

Moderat (2.) grad av aortastensose

Aortisk stenose 2 grader i motsetning til den forrige kan ikke kalles asymptomatisk. Hulstørrelse fra 1,2 til 0,75 cm& # 178; forskjellen i trykk er allerede 36-65 mm Hg. Art. På en lignende bakgrunn kan visse tegn som trekker oppmerksomhet mot seg selv og karakteriserer patologien under vurdering, ikke annet enn utvikle seg.

I klinisk praksis er denne sykdomsgraden også ofte referert til som moderat aortastensose. I tillegg, basert på manifestasjoner av sykdommen, kaller legene ofte denne tilstanden latent hjertesvikt.

Blant tegnene som opptrer hos en pasient som lider av denne typen stenose, kan man merke seg trøtthet, noe som noen ganger skjer mot bakgrunn av mild svimmelhet. Ofte er dyspnø ofte forbundet med dette.

Hvis en pasient har denne typen patologi som moderat aortastensose, er det vanligvis mulig å diagnostisere sykdommen ved elektrokardiografi eller røntgenundersøkelse, under hvilke karakteristiske smertefulle endringer kan registreres. Identifisert ved hjelp av disse studiene kan dataene være grunnlaget for kirurgisk behandling.

Alvorlig (tredje) grad av aortaklaff stenose

I dette tilfellet, når pasienten har et sted å være en innsnevring av ventilhullet til en verdi mindre enn 0,74 cm& # 178; og samtidig er forskjellen i trykk før ventilen og etter at den når mer enn 65 mm Hg. Art. Det er vanlig å snakke om den tredje graden av aortastensose.

Et karakteristisk trekk ved den vurderte patologiske tilstanden vil være ganske lys i sammenligning med tidligere former for kliniske symptomer. Den eksisterende kortpustethet er forverret og fører ofte til en ubevisst tilstand, og til og med til et kortvarig bevissthetstilfelle. Følelsen av sykdom øker. Oppnå intensiteten av svimmelhet.

Det er med denne sykdomsgraden at symptomene på aortastensose hos pasienter er supplert av forekomsten av angina angrep. Sistnevnte utvikler seg som følge av utilstrekkelig blodpåfylling av karene som fôrer musklene i hjertet.

Det viktige punktet i dette tilfellet er at hjerteslagene selv er helt tilpasbare. Med andre ord er årsaken til utviklet angina ikke i aterosklerose.

Forløpet av sykdommen i form av tredje grad er en svært alvorlig situasjon, som i det medisinske miljøet refereres til som alvorlig aortastensose. Kjører det kan komme inn i en situasjon hvor sammenføyning av alvorlige komplikasjoner fører til døden.

Alvorlig aortastensose med hjertesvikt

I tillegg til de ovennevnte grader av alvorlighetsgraden av den behandlede patologiske tilstanden i klinisk medisin, er det begreper om andre stadier av denne sykdommen.

Spesielt, hvis det av en eller annen grunn i tredje fase av den angitte sykdommen ikke ble tatt de nødvendige tiltak for å bekjempe den, begynner sykdommen å utvikle seg, og ikke i et saksomt tempo. Som et resultat utvikler pasienten alvorlig hjertesvikt med aortastensose.

Symptomologien til patologien på dette stadiet er generelt den samme som ved den forrige, men med en særegenhet: alvorlig dyspnø, som oppstår selv med liten fysisk anstrengelse, i dette tilfellet også kvelningsangrep som forekommer med en viss periodicitet, hovedsakelig om natten.

I tillegg til dette medfører patologiske prosesser i hjertets apparat utvikling av forstyrrelser i normal drift av andre systemer og organer.

En pasient med diagnose av uttalt aorta-stenose klager over døsighet, redusert trykk og ubehag (opp til smerte) i brystet. Smerter oppstår også ofte i den rette forfining regionen, noe som skyldes nedsatt leverblodsirkulasjon.

Narkotika foreskrevet av behandlende lege for et slikt sykdomsforløp, i stand til å redusere den generelle tilstanden betydelig. Men kirurgisk bistand til pasienter i dette tilfellet er kontraindisert, men noen ganger må det stilles til.

Kritisk aortaventil stenose med edematøs syndrom

I medisinsk praksis er kritisk aortastensose også isolert. Faktisk er dette det terminale stadiet av sykdommen som vurderes. Medikamentterapi gir ingen effekt. Med det er det mulig å oppnå bare små forbedringer i en kort stund.

Blant pasientens eksisterende manifestasjoner vises edematøst syndrom. Den generelle tilstanden er ekstremt alvorlig. Kirurgisk behandling er absolutt kontraindisert med tanke på høy sannsynlighet for død under gjennomføringen.

Alle terapeutiske tiltak tatt i de foregående trinnene er utformet for å forhindre utvikling av kritisk aortastensose.

Symptomer på aorta ventil stenose: et klinisk bilde

I begynnelsen er den beskrevne sykdommen nesten alltid asymptomatisk. De første mindre manifestasjoner av patologi oppstår når den andre graden av sykdom.

Et levende klinisk bilde utfolder seg fra det øyeblikket at innsnevringen av aortaklaffåpningen oppnår en tredje grad av alvorlighetsgrad.

Objektive symptomer på aorta ventil stenose oppdages av en lege under undersøkelsen.

De inkluderer hudens blekhet, som er et resultat av spasmer i kapillærene, som skyldes utilstrekkelig blodgass til dem. Pulsen er som regel langsom, sparsom og har dårlig fylling.

Å føle brystet, kan du merke sin skjelving. Det oppstår på grunn av blodets turbulens som oppstår når den går fra hjertet til aorta gjennom den innsnevrede åpningen.

I tillegg kjennetegnes aortaventilstenose av utseendet på symptomer som hjertestøy og roligere enn hos friske mennesker, lyden av lukking av aortaklaffene. Når hjerteområdet er tappet, er det vanligvis umulig å bestemme økningen, selv om det i virkeligheten tykker venstre ventrikulærvegg. I lungene høres fuktige raler.

Diagnose av aortastensose

Diagnosen av aorta stenose kan gjøres basert på sykdommens symptomer, samt data fra instrumentell undersøkelse.

EKG er uendret, eller viser økning i venstre hjerte, arytmier og ledning.

En økning i størrelsen på venstre ventrikel og atrium er bekreftet på et ekkokardiogram, som også gjør det mulig å bestemme fortykkelsen av valvulære cusps og innsnevring av aortaåpningen.

Aortisk stenose i hjertet er kjent for å være preget av forskjellen i trykk før og etter aortaklappen, som bestemmes ved Doppler-skanning. På brystradiografen er det tegn på stagnasjon i lungene, forkalkning av aortaåpningen og utvidelse av sistnevnte over stenoseplassen.

I tillegg kan koronarangiografi og hjertekateterisering utføres for diagnose.

Behandling av aortastensose hos barn og voksne

Hos pasienter med aorta-stenose er behandlingen delt inn i medisin og kirurgi. Dette gjelder både barn og voksne.

Den første er inntaket av narkotika av ulike grupper for å lindre tilstanden. Spesielt for å akselerere utskillelsen av vann og redusere belastningen på hjertet, kan legen foreskrive diuretika. Og for å lindre hjertesmerter - Nitroglyserin eller andre vasodilatatorer.

For å forbedre ytelsen til hjertet, er dopamin eller dobutamin foreskrevet. For å forhindre infeksiv endokarditt, får pasienten antibiotika.

I tilfelle av aorta-ventiler er imidlertid behandlingen best utført ved kirurgisk inngrep. Dette er den mest effektive måten å håndtere sykdommen på. Imidlertid er slike behandlinger nødvendig til starten av venstre ventrikulær svikt. Ellers mangler risikoen for operative komplikasjoner.

Basert på lignende hensyn opererer leger med aortaklaff stenose hos barn, selv i de første månedene av livet, hvis de har en innsnevring av 3. grad. Med en ubetydelig stenose blir kirurgisk forsinkelse forsinket til en alder av 18 år med et obligatorisk årlig besøk til en kardiolog for å bestemme i løpet av tiden forverringen og forhindre progresjonen av patologi og / eller tillegg av komplikasjoner.

Essensen av operasjonene for eliminering av stenose er redusert til proteser eller til plastikk i aortaklaffen med disseksjon av dets spleide deler.

Kirurgisk behandling av aorta mitral stenose

Aortic mitral stenose behandling er ikke fundamentalt forskjellig fra en isolert aorta. Det vil si at den overordnede metoden også er kirurgisk. I dette tilfellet utføres mitral-aorta-kommissurotomi, men disseksjon av bare en av ventilene er ikke effektiv siden samtidig som lasten holdes på venstre ventrikel.

Den spesifikke typen intervensjon bestemmes av legen og individuelt på grunnlag av pasientens alder og tilstand.

Prognose diagnose av "aorta stenose"

Med aorta-ventiler er prognosen seriøs nok til å se bort fra denne sykdommen. Når kombinert med en sykdom med andre hjertefeil, er prognosen mer ugunstig enn med et isolert sykdomsforløp (et eksempel på en slik kombinasjon er mitral aortastenosose).

Det er nødvendig å forstå at siden gjennomsnittet av det utviklede kliniske bildet av denne patologiske tilstanden er gjennomsnittlig levetid uten terapeutiske tiltak 5 år. Derfor er et besøk til legen bedre å ikke utsette.

Hos pasienter med aorta-stenose forbedres prognosen betydelig etter vellykket operasjon. I dette tilfellet økes forventet levealder med dusinvis av år, pluss det er en mulighet til å lede et normalt hverdagsliv og arbeidsliv.

I Tillegg Lese Om Fartøy

Hva skal jeg gjøre hvis fartøyet i øyet brister, årsakene til patologi

Fra denne artikkelen vil du lære: årsakene til at du har et fartøy som brister i øyet, noe som kan påvirke det. Trenger jeg behandling?

Årsaker til tykt blod

Menneskeblods tilstand er den viktigste indikatoren for kardiovaskulærsystemet. Kvaliteten på alle prosessene som forekommer i kroppens organer og celler, er avhengig av blod, fordi det er deres viktigste levemiljø.

Hypertensiv angiopati av netthinnen

Et av organene som kan bli påvirket av arteriell hypertensjon er øynene. Dette fenomenet er farlig fordi høytrykk i karene vises i netthinnen. En person kan dramatisk miste synet.

Rengjøringsfartøy med folkemidlene

Hvorfor er det nødvendig å rense fartøyeneI dag er aterosklerose den vanligste kroniske sykdommen i blodårene. Det er aterosklerose som er en av hovedårsakene til de fleste kardiovaskulære sykdommer, inkludert koronar hjertesykdom, hjerteinfarkt, hjertesvikt, slag, sirkulasjonsforstyrrelser i lemmer og indre organer.

Oversikt over cerebrovaskulær sykdom: årsaker, typer, symptomer og behandling

Fra denne artikkelen vil du lære: Hva er cerebrovaskulær sykdom (forkortet til CEC), dens årsaker og typer. Symptomer og behandlingsmetoder.

Tromboflebitt, trombose, åreknuter, flebitt: hoved likheter og forskjeller, behandlingsmetoder

Listen over sykdommer som påvirker de vascular motorveiene i nedre ekstremiteter, er ikke så stor. De vanligste blant dem er åreknuter og trombotisk lesjon av venene i underekstremiteter.